Select Page
เครื่องรัดกล่อง TNT-801L

เครื่องรัดกล่อง TNT-801L

* เปิดเครื่อง 20 วินาที สามารถใช้งานได้ทัน (วอร์มฮีตเตอร์) * สวิทซ์ควบคุมออกแบบให้ใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย * ตัวปรับความแน่นอยู่ด้านนอก สะดวกในการปรับความแน่น * มีระบบประหยัดพลังงาน มอร์เตอร์จะตัดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งานใน 15 วินาที * ฝาเครื่องเป็นสแตนเลส ไม่เป็นสนิม...
เครื่องรัดกล่อง TNT-801Mini

เครื่องรัดกล่อง TNT-801Mini

ตัวเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีพื้นพี่จำกัด เปิดเครื่อง 20 วินาที สามารถใช้งานได้ทัน (วอร์มฮีตเตอร์) สวิทซ์ควบคุมออกแบบให้ใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย มีระบบประหยัดพลังงาน มอร์เตอร์จะตัดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งานใน 15 วินาที ฝาเครื่องเป็นสแตนเลส...
เครื่องรัดกล่อง TNT-801U

เครื่องรัดกล่อง TNT-801U

  * สินค้ารับประกัน 1 ปี * เปิดเครื่อง 20 วินาที สามารถใช้งานได้ทัน (วอร์มฮีตเตอร์) * สวิทซ์ควบคุมออกแบบให้ใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย * ตัวปรับความแน่นอยู่ด้านนอก สะดวกในการปรับความแน่น * มีระบบประหยัดพลังงาน มอร์เตอร์จะตัดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งานใน 15 วินาที *...
เครื่องรัดกล่อง (Strapping Machine) TNT-801DU

เครื่องรัดกล่อง (Strapping Machine) TNT-801DU

เปิดเครื่อง 20 วินาที สามารถใช้งานได้ทัน (วอร์มฮีตเตอร์) สวิทซ์ควบคุมออกแบบให้ใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย ตัวปรับความแน่นอยู่ด้านนอก สะดวกในการปรับความแน่น มีระบบประหยัดพลังงาน มอร์เตอร์จะตัดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งานใน 15 วินาที ฝาเครื่องเป็นสแตนเลส ไม่เป็นสนิม...
เครื่องรัดกล่อง (Strapping Machine) TNT-801DU

เครื่องรัดกล่อง (Strapping Machine) TNT-801DU

* เปิดเครื่อง 20 วินาที สามารถใช้งานได้ทัน (วอร์มฮีตเตอร์) * สวิทซ์ควบคุมออกแบบให้ใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย * ตัวปรับความแน่นอยู่ด้านนอก สะดวกในการปรับความแน่น * มีระบบประหยัดพลังงาน มอร์เตอร์จะตัดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งานใน 15 วินาที * ฝาเครื่องเป็นสแตนเลส ไม่เป็นสนิม...