Select Page

[ad_1]

#สายรัดพลาสติคสีดำ
ผลิตและจำหน่ายสายรัดพลาสติคพีพีสีดำ?
คุณภาพ? เม็ดพลาสติค ล้วน ไม่มีส่วนผสมของแป้งมากเกินความจำเป็นลูกค้าจะได้ความยาวมากกว่าแน่นอนและไม่เป็นผลกระทบต่อเครื่องแพ็คกล่องของท่านสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ค่ะ?
โทร 081-1739597 หรือ 085-9034754?
www.tntservice.co.th
Id line 0934211661

[ad_2]

Source