Select Page

ขอบคุณลูกค้าจังหวัดสมุทรสงครามครามที่มั่นใจสั่งซื้อ เครื่องแพ็คกล่องมือ 2 ไต้หวันรุ่น JN740. ไว้ใช้งานในโรงงาน

โทร 081-1739597 หรือ 085-9034754?
www.tntservice.co.th
Id line 0934211661
Fax 02-4506703