Select Page

ฉากกระดาษเข้ามุม

คุณสมบัติ

– ป้องกันความเสียหายจากการกระแทกระหว่างขนส่ง

– เสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

– ไม่สร้างมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รูปสินค้า

วีดีโอสินค้า

ที่ตั้ง

บริษัท ทีเอนทีแพ็คเก็จจิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

เลขที่327 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Tel? : 093 - 421 - 1661