Select Page
TMD-P26P

ป็นเครื่องพันฟิล์มพันพาเลท กึ่งอัตโนมัติ? ?ปรับขนาดความสูงและความเร็วเครื่องได้หลากหลายประเภทงาน? ?เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่? ?ลดต้นทุนการเสียหายจากการขนส่ง? ?เพิ่มศักยภาพความรวดเร็วในการขนส่ง? ?ลดต้นทุนแรงงาน

Submit a Comment