Select Page
สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีแดง) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีแดง) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีขาว?สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...
สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีเหลือง) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีเหลือง) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีขาว?สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...
สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีขาว) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีขาว) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีขาว?สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...
สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีเขียว) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีเขียว) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีดำ สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...
สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีน้ำเงิน) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก PP BAND เกรดA (สีน้ำเงิน) สำหรับเครื่องอัตโนมัติ

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีน้ำเงิน?สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...