Select Page
สายรัดพลาสติกPP BAND สีขาว (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติกPP BAND สีขาว (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีขาว?สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...
สายรัดพลาสติกPP BAND สีดำ (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติกPP BAND สีดำ (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีดำ?สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...
สายรัดพลาสติกPP BAND สีเขียว (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติกPP BAND สีเขียว (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีเขียว?สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...
สายรัดพลาสติกPP BAND สีน้ำเงิน (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติกPP BAND สีน้ำเงิน (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีน้ำเงิน?สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...
สายรัดพลาสติกPP BAND สีแดง (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติกPP BAND สีแดง (สำหรับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ)

สายรัดพลาสติก สายรัดPP BAND สายรัดสีเหลือง?สายรัดกล่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติด P.P [Polypropylene] เหนียวไม่แตกง่ายในที่เย็นจัด ประหยัดค่าใช่จ่ายและเวลา ให้ความมั่นใจในการใช้งาน น้ำหนักเบาสามารถทนแรงดึงได้สูงตรงไม่ยืดตัวและทนต่อสภาวะอากาศ รับน้ำหนักได้ดี...