Select Page
TMD-P26P

TMD-P26P

ป็นเครื่องพันฟิล์มพันพาเลท กึ่งอัตโนมัติ? ?ปรับขนาดความสูงและความเร็วเครื่องได้หลากหลายประเภทงาน? ?เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่? ?ลดต้นทุนการเสียหายจากการขนส่ง? ?เพิ่มศักยภาพความรวดเร็วในการขนส่ง?...
NW-1521

NW-1521

เครื่องพันพาเลทใช้ร่วมกับวัสดุฟิล์มยืดพันพาเลท เพื่อความปลอดภัยป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการล้ม ป้องกันฝุ่นและน้ำ ตัวเครื่องพันพาเลทออกแบบแข็งแรง ชุดจ่ายฟิล์มอยู่ด้านข้างเสาทำให้สะดวกในการเปลี่ยนม้วนฟิล์มพันพาเลท ระบบควบคุมการทำงานด้วยแผง PCB หรือเลือกเป็น PLC...
NE-1821

NE-1821

ใช้พลาสติกฟิล์มยืดพันพาเลต เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันเกิดจากสินค้าล้ม น้ำหรือฝุ่นที่จะเข้าไปในสินค้า เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้าย หรือขนส่งสินค้า ออกแบบให้ใช้ง่าย เครื่องจ่ายฟิล์มอยู่ด้านเสา ทำให้พันโดยรอบตัวสินค้าได้แน่น...
400C

400C

เครื่องพันฟิล์มพาเลท ติด ตัด ฟิล์มอัตโนมัติ สั่งงานรีโมทคอนโทรลระยะไกลได้ 15เมตร ควบคุมการทำงานด้วย PLC ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วย inverter ประหยัดฟิล์มด้วยระบบยืดฟิล์มก่อนพันสินค้าสามารถยืดฟิล์มได้ 100-300% ADDITIONAL INFORMATION http://nvpack.co.th/wp...
400s

400s

เครื่องพันฟิล์มพาเลท ระบบกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วย PLC ปรับความเร็วการหมุนของมอเตอร์ด้วย อินเวอร์เตอร์ ประหยัดฟิล์มด้วยระบบยืดฟิล์มก่อนพันสินค้าสามารยืดฟิล์มได้ 100-250% ADDITIONAL INFORMATION Power Voltage 1P AC220/110V 50/60Hz 1.0KW Speed of turnplate...