Select Page
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต I-JET 470W

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต I-JET 470W

รายละเอียดเครื่อง เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต I-JET 470W/น็อสเซิล 55 ไมครอน/พิมพ์ได้ 1-4 บรรทัด/พิมพ์เร็ว 260 เมตร/นาที (5x5 Single Line)/ระบบกวนหมึก อัตโนมัติ/โครงสร้างเครื่อง Stainless Steel AISI 304/ทนแรงกระแทก และน้ำ ได้มาตรฐาน IP54/สายหัวพิมพ์ยาว 2 เมตร คุณสมบัติเด่น...
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต รุ่น I-JET 455B

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต รุ่น I-JET 455B

รายละเอียดเครื่อง ? ?เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต I-JET 455B? น็อสเซิล 55 ไมครอน พิมพ์ได้ 1-4 บรรทัด?พิมพ์เร็ว 260 เมตร/นาที (5x5 Single Line) โครงสร้างเครื่องเป็น Stainless Steel AISI304/ทนต่อแรงกระแทก และน้ำ ได้มาตรฐาน IP54/สายหัวพิมพ์ยาว 2 เมตร คุณสมบัติเด่น ? เครื่อง 32...
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต รุ่น E-JET455B

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต รุ่น E-JET455B

รายละเอียดเครื่อง ? ?เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต E-Jet น็อสเซิล 55 ไมครอน พิมพ์ได้ 1-4 บรรทัด พิมพ์เร็ว 200 เมตร/นาที (5x5 Single Line) สายหัวพิมพ์ยาว 2 เมตร โครงสร้างเครื่องเป็น Stainless Steel AISI 304 ทนต่อแรงกระแทก และน้ำ ได้มาตรฐาน IP5 คุณสมบัติเด่น ? เครื่อง 32 Dot...