Select Page
เทปOPP(โอพีพี) ปิดกล่อง สีน้ำตาล

เทปOPP(โอพีพี) ปิดกล่อง สีน้ำตาล

เทปOPP เพื่อการบรรจุภัณฑ์ (เทปปิดกล่อง)ขนาด 2นิ้ว 45หลา แบบสีน้ำตาล คุณสมบัติ -สามารถสั่งตัดขนาด ความกว้าง ความยาว และเลือกความหนาได้ตามต้องการ และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – เทปคุณภาพดี? – เหนียว – ติดแน่น ประเภทของสินค้า...